Södertäljepartiet är självständigt och religiöst obundet. Partiet är demokratiskt och öppet för alla medborgare som accepterar partiets värdegrunder och dess samhällssyn och uppfyller kraven på medlemskap oavsett såväl etnisk, kulturell, religiös, social som annan bakgrund.